Printerblæk og toner

DET RETTE VALG FOR MILJØET

HP-patroner kan let genanvendes gennem HP Planet Partners. Med dette gratis og enkle returneringsprogram genanvendes originale HP-patroner. Plastikken anvendes som råmateriale til fremstilling af nye blæk, og tonerpatroner. Med dette lukkede genbrugskredsløb går HP i spidsen i et verdensomspændende forsyningskædekredsløb. Det holder plastikpatronerne væk fra affaldsdepoterne, og de indgår i produktkredsløbet.

Find det her

Højere produktivitet, mindre papirspild

Originale HP-patroner holder længere, hvilket øger din produktivitet. Fordi printeren og blækket er designet som en enhed, har HP-blækpatroner vist sig at overgå tredjepartsprodukter. Med den ægte kombination kan du også udskrive flere sider med færre udskrivningsfejl. Den fantastiske udskrivningskvalitet, du får med originale HP-patroner, kan reducere papirspild ved genudskrivning.

Der er gennemført flere undersøgelser for at vurdere HP’s udmeldinger, hvor en lang række produkter blev testet.

Her kan du se nogle af resultaterne:

 

Med originale HP-patroner blev der (gennemsnitligt) udskrevet 50 % flere sider end med patroner fra andre producenter.

 

Med patroner fra andre producenter blev der spildt 80 gange så mange sider som med originale HP-patroner.

 

4 ud af 5 testede printere blev permanent skadet som følge af anvendelsen af andre blækpatroner end HP’s.

 

Imitationer kan anvende 32 % mere energi og 43 % flere fossile brændstoffer.